Південно-Східна Українська Психоаналітична Спілка

ПРО СПІЛКУ

Південно-Східна Українська Психоаналітична Спілка є професійним психоаналітичним співтовариством, яке почало свою діяльність в 2000 році. Спілка була зареєстрована у 2001 році Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради.
Президентом організації є Шпаченко Тетяна Олексіївна –психолог, психоаналітично орієнтований психотерапевт. Сертифікований спеціаліст УКПП (Української Конфедерації Психоаналітичних Психотерапії), ЄКПП (Європейської Конфедерації Психоаналітичної Психотерапії). Викладач МІПСК.

Основною метою Південно-Східної Української Психоаналітичної Спілки є підвищення рівня психологічної і соціальної адаптації, зміцнення соціального і психологічного здоров’я населення за допомогою інтеграції зусиль фахівців різних напрямків психології, розширення наукових досліджень, впровадження сучасних методів в соціально-психологічну практику, розвитку системи професійної інформації, проведення лекцій, семінарів, тренінгів та конференцій, розширення міжнародних зв’язків.

Для досягнення цілей своєї діяльності, Спілка ставить перед собою такі завдання:

 • Об’єднання зусиль громадян у сфері пропаганди різноманітних напрямів психології, в тому числі психоаналізу.
 • Створення оптимальних умов для обміну інформацією та професійним досвідом.
 • Масова пропаганда психологічної культури шляхом проведення лекцій, виставок, конференцій, семінарів та інших заходів.
 • Проведення заходів, спрямованих на підвищення психологічної і соціальної адаптованості населення України в умовах динамічно мінливої соціально-економічної ситуації в країні.
 • Розширення міжнародних зв’язків з метою подальшої інтеграції України в світове, культурне і наукове співтовариство.

Для реалізації поставлених завдань Спілка визначає для себе такі напрямки діяльності:

 • Організовує, надає фінансову допомогу культурно-просвітницьких заходів, семінарів, конференцій.
 • Проводить засідання і здійснює програми для всіх зацікавлених осіб, а також спеціальні програми для студентів, фахівців і інших осіб, діючи незалежно або спільно з іншими організаціями.
 • Впроваджує програми для координації і підтримки ділових відносин з різноманітними державними, громадськими та благодійними організаціями.
 • Надає допомогу громадським та благодійним організаціям, навчальним закладам та іншим організаціям; забезпечує їх інформацією, матеріалами та надає іншу необхідну допомогу.

СЕРТИФІКАЦІЯ

РЕГЛАМЕНТ СЕРТИФІКАЦІЇ В ПСУПаС
Критерії сертифікації ПСУПаС відповідають критеріям сертифікації ЄКПП:

У ЄКПП існують такі форми сертифікатів для індивідуальних членів організації:

 • «С» (сертифікат Спеціаліста);
 • «ТА» (сертифікат Тренінгового аналітика);
 • «СВ» (сертифікат Супервізора).


ЄКПП встановлює критерії мінімальної кваліфікації, необхідної для сертифікації.

1. Для отримання сертифіката Спеціаліста, Тренінгового аналітика і Супервізора ЄКПП кандидат повинен пройти загальну професійну підготовку та психоаналітичний тренінг.
2. У загальну професійну підготовку Спеціаліста, Тренінгового аналітика і супервізора входить: освіта, здобута в інституті (як мінімум, ступінь бакалавра), як правило, в галузі гуманітарних наук, тривалістю не менше 1800 годин.
3. У психоаналітичний тренінг входить освіта в області психоаналізу і психоаналітичних психотерапій загальною тривалістю, як мінімум, 1400 годин, розподілених на період, як мінімум, 4 роки. Психоаналітичний тренінг дозволяє кандидату зрозуміти несвідому динаміку клієнта, отримувати необхідні навички інтервенції і інтегрувати теорію і практику в своєму тренінговому аналізі.

Психоаналітичний тренінг складається з:

А) теоретичної підготовки;
Б) тренінгового аналізу;
В) власної психоаналітичної практики або практики аналітично орієнтованої психотерапії;
Г) супервізорского супроводу практики.

Критерії і процедури сертифікації індивідуальних членів ПСУПаС.

1. Для отримання сертифікату Спеціаліста, кандидату необхідно:
1) Бути членом ПСУПаС.;
2) Мати мінімум 1800 годин освіти, отриманого в ВНЗ;
3) Мати мінімум 1400 годин психоаналітичного тренінгу, розподілених на період, як мінімум, 4 роки;
4) Мінімальні вимоги психоаналітичного тренінгу:

 • 500 годин теоретичної підготовки в області психоаналізу;
 • 250 сесій тренінгового аналізу;
 • 300 сесій (годин) власної практики психоаналітичної психотерапії;
 • 150 сесій супервізій (супервізорського супроводу практики);
 • Так як в сумі мінімальні вимоги тренінгу складають 1200 годин (500 + 250 + 300 + 150), то відсутні 200 годин можуть бути заповнені за рахунок додаткової освіти в рамках семінарів, літніх шкіл, особистого аналізу, супервізій, більш інтенсивної практики та аналогічних документально підтверджених форм навчання і професійного зростання.

2. Для отримання сертифікату Тренінгового аналітика, кандидату необхідно:

1) Бути Спеціалістом, сертифікованим ПСУПаС (мати сертифікат «С»).
2) Мати, як мінімум, 5 років практики психоаналітичної психотерапії.
3) Мати, як мінімум, 300 сесій супервізій, тобто отримати ще 150 супервізій/інтервізій з часу отримання статусу «Спеціаліст».
4) Протягом, як мінімум, двох років вести заняття, лекції та семінари в одному з визнаних тренінгових інститутів, професійних асоціацій (регіональних або національних) і психоаналітичних центрах.
5) Демонструвати безперервне професійний розвиток в даній області знань і практики.
6) Наявність наукових та інших публікацій в області психоаналізу враховується як додаткова перевага.

Рекомендовано подавати документи на здобуття статусу Тренінгового аналітика не раніше, ніж через два роки після отримання сертифікату Спеціаліста.

3. Для отримання сертифікату Супервізора, кандидату необхідно:

1) Бути Тренінговим аналітиком, сертифікованим ПСУПаС (мати сертифікат «ТА»).
2) Мати, як мінімум, 5 років практики психоаналітичної психотерапії.
3) Мати, як мінімум, 300 сесій супервізій, тобто отримати ще 150 супервізій / інтервізії з часу отримання статусу «Спеціаліст».
4) Протягом, як мінімум, двох років проводити супервізії в одному з визнаних тренінгових інститутів, професійних асоціацій (регіональних або національних) і психоаналітичних центрах; демонструвати безперервне професійний розвиток в даній області знань і практики; наявність наукових та інших публікацій в області психоаналізу враховується як додаткова перевага.

Рекомендовано подавати документи на здобуття статусу супервізора не раніше, ніж через два роки після отримання сертифіката Тренінгового аналітика.

Професійний статус Спеціаліста, Тренінгового аналітика і Супервізора встановлюється в кожному випадку на основі індивідуальної оцінки наданих документів, і, при необхідності, співбесіди.

Кандидат формує електронний пакет документів, який включає:

1) CV (Curriculum Vitea) — професійна біографія;
2) AF (Application Form) — заява про вступ і/або отриманні відповідних сертифікатів.
3) Відскановані копії дипломів про вищу освіту і психоаналітичному освіту (в останньому випадку, в тому числі отриманого на базі авторитетного професійного співтовариства, підтвердженого відповідним сертифікатом або серією сертифікатів тих чи інших товариств) із зазначенням кількості годин.
4) Відскановані копії сертифікатів участі в конференціях, симпозіумах, семінарах, школах, майстер-класах і т.д. із зазначенням кількості годин.
5) Підтвердження годин особистого аналізу від Тренінгового аналітика без будь-якого змістовного висновку для здобувачів на сертифікат Спеціаліста.
6) Підтвердження кількості годин супервізій від двох постійних супервізорів з висновком про методичну підготовку до самостійної роботи для здобувачів на сертифікат Спеціаліста.
7) Опис одного клінічного випадку з практики здобувача (з урахуванням вимог конфіденційності) — для здобувачів на статус Спеціаліста, Тренінгового аналітика і супервізора.
8) Здобувачі на статус Тренінгового аналітика або супервізора, у яких є публікації клінічних випадків, замість опису клінічного випадку можуть надати посилання на ці публікації.
9) Копія свідоцтва про народження сертифікаційного внеску.