КОРОТКОЧАСНА ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Актуальність застосування короткострокової психотерапії в нашій країні в сучасній ситуації не підлягає сумніву так як вона може бути застосована до широкого кола клієнтів, включаючи тих, чиє психічне здоров'я не дозволяє витримувати необмежену в часі психотерапію.

У таких випадках реалізація методів і терапевтичних принципів короткостроковій психодинамічної психотерапії (КПП) дозволяє взяти до уваги природу терапевтичних відносин і реакції на них клієнта і терапевта, в контексті уточнення центральної теми конфліктних відносин.

Чіткі критерії щодо практики КПП і обмеження по часу дають можливість за допомогою різних комбінацій елементів короткострокової психодинамічної терапії ефективно і в стислі терміни досягти позитивних терапевтичних результатів.

Курс КПП може бути корисний як початківцям-психологам, так і для вдосконалення в області КПП вже практикуючим фахівцям.

Метою курсу є освоєння певних видів і способів діяльності, необхідних для вирішення практичних завдань короткостроковій психотерапії, розвиток особистісних і професійних якостей учасників даного навчального проекту
В процесі освоєння курсу передбачено вирішення таких завдань:
 • Створити у слухачів цілісне уявлення про процес психологічного консультування, його зміст, напрями та форми.
 • Забезпечити тісний взаємозв'язок теоретичного і практичного курсів навчання.
 • Сприяти формуванню у слухачів навичок консультування.
 • Створити умови для вироблення кожним слухачем свого стилю консультування, усвідомлення своїх професійних можливостей, визначення шляхів професійного зростання.
 • Розвивати професійну компетентність.
Для вирішення цих завдань
основна увага приділяється:
 • Створенню терапевтичної ситуації.
 • Організації взаємодії в діаді "терапевт-клієнт".
 • Розкриттю змісту, структури і динаміки процесу короткостроковій психотерапії.
 • Відпрацюванн/ прийомів ефективного професійного спілкування.
Курс призначений для психологів, соціальних працівників, студентів та ін. фахівців
Програма навчання включає в себе 140 навчальних годин, з яких 80 годин практичних занять, що дозволяють отримати приклад практичної демонстрації теоретичного матеріалу.
У програмі використовуються різноманітні засоби активного психологічного навчання
Розуміння свого Я
Прийняття себе в професії
Управління собою в професійних ситуаціях
Керівник програми — Світозарова Світлана
 • Кандидат психологічних наук
 • Психолог-психотерапевт.
 • Засновник, директор і викладач Міжнародного Інституту Психоаналізу та Системного Консультування.
 • Доцент кафедри психології МАУП (Київ).
 • Засновник і президент ВГО «Українська асоціація системних розстановок.».
 • Засновник і член Правління УКПП, навчальний аналітик і супервізор Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій.
 • Сертифікований фахівець IAG WISL (Німеччина) в області системних і організаційних розстановок, сертифікований фахівець з системного менеджменту (BLUMENSTEIN ORGANISATIONSBERATUNG, Австрія).
Програма навчання
1 блок - 35 годин
Теоретична частина - 17 годин
Практична частина - 18 годин
1. Визначення короткостроковій психотерапії:
 • Основні положення і базові принципи психодинамічної (психоаналитически орієнтованої) психотерапії.
 • Універсальні складові процесу КПП, основні завдання, форми і моделі психотерапевтичної допомоги.
 • Загальні принципи.
 • Професійні навички.
 • Терапевтична позиція.
 • Відмінності в питаннях і мотиви звернення до психотерапевта.
 • Подібність і відмінності між короткостроковій психодинамічної психотерапією і психоаналізом.
2.Терапевтичний простір:
 • Основні умови консультування: емпатія, конгруентність, позитивне безумовне прийняття.
 • «Пастки» короткостроковій психотерапії.
 • Індивідуальний стиль психотерапевта, особливості взаємин «терапевт-клієнт» і їх основні практичні аспекти.
3. Короткострокова психодинамічна психотерапія: процес і методи.
 • Первинні навички: структурування сесії, практичний контракт, модель первинного інтерв'ю в КПП, стадії інтерв'ю і завдання терапевта.
 • Початок терапії та початковий етап розуміння проблем клієнта і реакції терапевта.
 • Складні навички: глибока емпатія, навички активного слухання, визначення теми, перевірка сприйняття, інтервенції.
4. Метод визначення центральної теми конфліктних відносин.
5. Завдання для самостійної роботи.
2 блок – 35 годин
Теоретична частина - 17 годин
Практична частина - 18 годин
1. Опрацювання попереднього блоку.
2. Концепції і методи психологічної допомоги, розроблені в Західній традиції і використовувані в короткостроковій психотерапії:
 • Класичний психоаналіз З. Фрейда.
 • Аналітична психологія К.Г.Юнга.
 • Індивідуальна психологія А. Адлера.
 • Гуманістично-орієнтоване консультування К.Роджерс.
3. Загальні проблеми консультантів в прояві емпатії:
 • послідовність;
 • Я-концепція;
 • Особистісні блоки емпатії.
4. Конфронтація:
 • Визначення.
 • Способи.
 • Модель поєднання підтримки і конфронтації.
 • Принципи ефективної конфронтації.
5. Підтримуюючі відносини і експресивні техніки:
 • Слухання і розуміння: чотири фази
 • Принципи формулювання висновків
6. Постановка цілей і стратегій для зміни в короткостроковій психотерапії:
 • Цілі короткострокової психодинамічної психотерапії.
 • Цілі зміни у клієнтів і завдання терапевта при роботі з ними в альянсі.
7. Навички консультування:
 • Підсумок представлених проблем.
 • Допомога клієнту у визначенні пріоритетної проблеми.
8. Завдання для самостійної роботи.
3 блок – 35 годин.
Теоретична частина - 17 годин
Практична частина - 18 годин
Етапи короткострокової психотерапії і досягнення цілей.
Психіатричні знання, необхідні психотерапевту.
ДСМ-14 - класифікація ментальних хвороб:
 • Органічні розлади.
 • Психози.
 • Розлади особистості.
 • Неврози.
 • Психосоматичні розлади.
3. Прихильність і втрата.
 • Теорія прив'язаності Д.Боулбі і Д.Віннікота.
 • Підтримуюче оточення.
4. Робота з різними категоріями клієнтів.
5. Серйозні проблеми: коли і як направляти клієнта до інших фахівців.
6. Юридичні та етичні аспекти першої консультації.
Кодекси етики та практики.
7. Якість відносин і якість життя терапевта.
8. Ситуативне самовизначення терапевта.
9. Завдання для самостійної роботи.
4 блок – 35 годин
Теоретична частина - 16 годин
Практична частина - 19 годин
1. Опрацювання 1-3 блоку
2. Динаміка спілкування в процесі терапії
3. Професійні проблеми, принципи і стратегія проведення короткострокової психотерапії:
 • Управління емоціями і визначення особистісних проблем терапевта.
 • Конструктивний зворотний зв'язок.
 • Навички формулювання, подання та отримання.
4. Завершальний етап короткострокової психотерапії:
 • Повторне прояснення обмеження в часі терапії
 • ОВизначення готовності клієнта до завершення терапії
5. Поведенкові підходи і техніки в короткостроковій психодинамічній психотерапії.
6. Оцінка навичок терапевта:
 • Зворотній зв'язок від клієнта/спостерігача в експериментальній роботі в групі.
 • Власний досвід в ролі терапевта і в ролі клієнта.
 • Профіль навичок терапевта.
7. Парадигмальне самовизначення психотерапевта-терапевта.