МАТРИЦЯ РОБОТИ З ГРУПАМИ

Група - це живий організм, де у кожного з її учасників є свої особливі ролі, завдання, структура.

Це також, простір творчості, взаємодії та зцілення.

Запрошуємо вас досліджувати цей терапевтичне простір на семінарах по роботі з групою

Формат роботи:
 • Моделювання групових ситуацій на різних стадіях групового процесу.
 • Організації взаємодії в групі.
 • Розкривається зміст, структура і динаміка групи.
 • Відпрацьовуватися необхідні для проведення груп професійні навички.
 • У програмі використовуються різноманітні засоби активного психологічного навчання для вирішення завдання: розуміння свого Я, прийняття себе в професії, управління собою в професійних ситуаціях і в цілому своїм професійним розвитком.
 • Розглядаються: труднощі та типові помилки; орієнтири грамотно сформованого «простору групи» і створення оптимальних умов для динамічного розвитку процесів групової роботи.
Метою курсу є освоєння навичок, необхідних для вирішення практичних завдань психологічного супроводу різних типів груп, розвиток особистісних і професійних якостей незалежно від практикуючої модальності.
Програма призначена для всіх, хто цікавиться розвитком області групової психологічної практики з різних причин:
 • Психологам, які прагнуть до більш престижною і краще оплачуваної роботи.
 • Тренерам, які почали свою практику з групами, відчули смак до групової роботи, і прагнуть до розширення своєї практики.
 • Торговим представникам, які бачать для себе перспективу кар’єрного росту в тренерській діяльності.
 • Викладачам, які приміряють на себе менш традиційні форми навчання.
 • Менеджерам по роботі з персоналом.
 • Оганізаторам, які відбирали і замовляють тренінги та тренерів для своїх організацій.
Для дослідження цієї теми використовуються вправи з різних модальностей:
Психоаналіз
Арт-терапія
Системні розстановки і проектні методики

Програма орієнтована на практику.

Навчання модульне, включає в себе 5 навчальних модулів (120 ак.годин), з яких 70 годин практичних занять, що дозволяють отримати приклад практичної демонстрації теоретичного матеріалу.

Після кожного модуля — групи практики (2 дні по 8 годин).

Керівник програми — Світозарова Світлана
 • Кандидат психологічних наук
 • Психолог-психотерапевт.
 • Засновник, директор і викладач Міжнародного Інституту Психоаналізу та Системного Консультування.
 • Доцент кафедри психології МАУП (Київ).
 • Засновник і президент ВГО «Українська асоціація системних розстановок.».
 • Засновник і член Правління УКПП, навчальний аналітик і супервізор Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій.
 • Сертифікований фахівець IAG WISL (Німеччина) в області системних і організаційних розстановок, сертифікований фахівець з системного менеджменту (BLUMENSTEIN ORGANISATIONSBERATUNG, Австрія).
Программа занять
Модуль 1.
Тип, формат і динаміки груп.
 • Коротка історія розвитку та різноманітність групових методів роботи.
 • Т-групи (навчання людським стосункам), групи зустрічей, тематичні групи.
 • Група як простір зцілення.
 • Елементи групової взаємодії: цілі, норми, структура групи і проблема лідерства, групова єдність і механізми її дії; самооцінка і групова оцінка, відвідування групи, вираз ворожості, терапевтичний ефект.
 • Дослідження ресурсів і унікальної можливості взаємодії ведучого з групою.
 • Творчий і етичні аспекти групового терапевта і ведучого груп.
Модуль 2.
Створення авторського тренінгу від «А» до «Я».
 • З чого почати і що робити щоб тренінг став цікавим подорожжю?
 • Визначення цільової аудиторії.
 • Основа програми: цільова завдання і ефективність тренінгу.
 • Три універсальних типу завдань для будь-якої аудиторії.
 • Творчий аспект програми: вибір ідеї і різноманітність підходів для її реалізації.
 • Вибір методології тренінгу в залежності від теми, цілей, часу і особливостей групи.
 • Типи груповий активності.
 • Розробка стимульного матеріалу для керування груповою активністю.
 • Структура, сценарій і мізансцена тренінгу відповідно до етапів процесу.
 • Оформлення програми тренінгу: розрахунок часу, вибір формату проведення тренінгу (марафон, одноденний, виїзний і т.д.)
 • Матриця написання програми тренінгу.
 • Помилки та «пастки», які необхідно враховувати при роботі з групою.
Модуль 3.
Формування, створення і початок роботи групи.
 • Спостереження і системні дослідження формування групи.
 • Створення групи: місце, час, розмір, підготовка.
 • Відкриті та закриті групи.
 • Прогнозування групової поведінки.
 • Передбачення групових проблем.
 • Організаційні аспекти комплектування груп і проведення сесій.
 • Процедури початку групи (представлення учасників, форми подання, норми групи).
 • Процедури початку сесії (розминка і шерінг: запити, прояснення почуттів і стану, фокусування).
 • Процедури закінчення сесії (прояснення стану, виділення важливих подій, підведення підсумків).
 • Стадії формування групи: Знайомство Перша зустріч. Початкова стадія: орієнтація, нерішучість, пошук сенсу. Друга стадія: конфлікт, домінування, опір. Третя стадія: розвиток згуртованості.
 • Особливості роботи ведучого групи з учасниками.
 • Підходи до розуміння особистості та закономірностей її розвитку.
 • Догляд, пропуски групи, запізнення. Поповнення групи новими учасниками.
 • Вплив на групу, динаміка і особливості взаємодії з проблемними учасниками групи: мовчазним, нарцисичним, відштовхуючим допомогу, монополістом, шизоїдним, психотичним і ін.
Модуль 4.
Стратегії і техніки управління груповими процесами в групах різного складу і формату.
 • Універсальні методи та інтерактивні техніки для роботи з групою:
  • групова дискусія;
  • вправи;
  • ігрові методи;
  • методи на розвиток соціального сприйняття.
 • Створення простору для зростання креативності учасників.
 • Спорядження і інструментарій для роботи провідних груп:
 • Тренінгові вправи як простір отримання особистого досвіду.
  • Розігріваючі ігри і психологічні техніки.
  • Ігри, орієнтовані на отримання зворотного зв’язку.
  • Вправи для розвитку комунікативних навичок.
  • Техніки, спрямовані на допомогу у вирішенні проблем.
  • Медитативно-візуальні техніки.
 • Конструювання вправ і управління груповим процесом.
 • Модифікація вправ під задачу тренінгу.
 • Завершення роботи групи як суттєва складова процесу і спонукання до змін. Три форми завершення роботи групи.
 • Процедури завершення: (акцентування часових меж групи, вираження почуттів, огляд яскравих ситуацій, вираз позитивних і негативних аспектів групового досвіду, плани, прощання).
Модуль 5.
Орієнтири, планування і продаж тренінгів.
 • Критерії і методи визначення ефективності тренінгу.
 • Аналіз групи «До» і «Після».
 • Професійна позиція і ідентичність ведучого групи.
 • Розвиток свого стилю роботи, приведення його у відповідність з цілями тренінгу, корпоративною культурою, особливостями груп, індивідуальним почерком ведучого.
 • Особиста ефективність і профілактика професійного вигорання.
 • Пошук організаторів або власна організація продажів своїх тренінгів.
 • Пред’явлення себе в інформаційному просторі: імідж, «портфоліо», резюме, анотації до тренінгів та їх зміна під певне замовлення, ефективні презентації.
Модуль 6.
Підсумкова випускна робота.
 • По завершенню і виконанню всіх вимог програми учасники розробляють і апробують програму власного тренінгу за обраною ними темою.