ЦЕНТР ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Центр здійснює діяльність в області прикладного психоаналізу в двох основних напрямках:

Психоаналітичний консалтинг для малих і великих організацій і підприємств.

Під психоаналітичним консалтингом розуміється:

 • Психоаналітична діагностика підприємства або організації замовника.
 • Аналіз причин, що створюють перешкоди на шляху розвитку організації.
 • Розробка рекомендацій та стратегій психокорекційних заходів для організації.
 • Психокорекційна робота (тренінги та консультації).
 • Прогнозування розвитку організації.
 • Аналіз рекламної продукції організації з точки зору її психологічного впливу на споживача.
 • Сприяння в розробці ефективної дієвої рекламної продукції.

Психоаналітичні послуги для приватних осіб і приватних підприємців

1) Бізнес-тренінги:

 • «Тренінг ефективних продажів»
 • «Технологія створення команди» і т.д.

2) Тренінги особистісного зростання:

 • «Тренінг усвідомленого спілкування»
 • «Тренінг креативності»,
 • «Тренінг впевненості в собі» і ін.

3) Індивідуальні консультації.


Спеціалізація з прикладного психоаналізу «Організаційно консультування»

Цільова аудиторія: слухачі і випускники МІПСК і ВЕІП.

Завдання навчального курсу: підготувати команду фахівців-психоаналітиків в області організаційного психоаналітичного консалтингу.

Мета навчання. В результаті участі в заходах спеціалізації слухачі:

 • Придбають теоретичні знання і практичні навички в області психоаналітичного оргконсультування і аналізу реклами з точки зору її психологічного впливу на споживача.
 • Оволодіють методиками психоаналітичної організаційної діагностики та психокорекції.
 • Розвинуть потенційні можливості власної особистості.


Програма навчального курсу включає в себе:

 • Тренінги особистісного зростання.
 • Навчальні семінари і тренінги.


Слухачі, що успішно завершать навчання, отримають сертифікат про проходження спеціалізації по оргконсультування.

Фахівці психологи-психоаналітики, які пройшли спеціалізацію, складуть робочу консалтингову групу при Центрі психоаналітичного супроводу організацій.

Слухачам МІПСК спеціалізація буде зарахована як педагогічна практика, обов’язкова в рамках психоаналітичного навчання. Вони також будуть брати участь в роботі консалтингової групи.