ПСИХОДИНАМІЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У КОНСУЛЬТУВАННІ БІЗНЕС-СТРУКТУР: КОНСАЛТИНГ, КОУЧІНГ, ТРЕНІНГ
Психодинамічний системний підхід
в консультуванні бізнес-структур

Це сучасні технології управління, що дозволяють бачити, розуміти і управляти динамічними процесами в структурах організації, більш ефективно використовувати людський ресурс, бачити організацію як систему і розуміти механізми її функціонування.

Концепція навчальної програми
 • Передача знань, методів, практичних навичок, засвоєних уроків. Метод аналізу кейсів.
 • В результаті навчання учасники програми отримають знання та інструменти, які дозволять їм ініціювати і супроводжувати необхідні процеси і зміни в організаціях і структурах, в яких вони є консультантами, лідерами або керівниками.
План програми:
8 модулів по 3 дні кожен (проміжок між модулями 2 місяці)
Інтервізії (групи практики) між модулями
Супервізії - з 4 модуля
Референти — Світозарова С.В., Тимошкина А.А, Гладуш Г.В.
Досвід роботи в організаційному консультуванні — більше 20 років.
Країни практики: Україна, Латвія, Італія, Англія, Іспанія, США, Японія.
!--Светлана Светозарова-->
Керівник програми - Світозарова Світлана Василівна
 • Директор Міжнародного Інституту Психоаналізу та Системного Консультування, Член Правління Міжнародної Асоціації психоаналізу Бізнесу і Організацій.
 • Член Правління Української Конфедерації Психоаналітичних психотерапії.
 • Кандидат психологічних наук, тренінговий психоаналітик і супервізор ЄКПТ / The European Confederation of Psychoanalytic psychotherapies (ECPP, Vienna), сертифікований фахівець IAG WISL (Німеччина) в області системно-феноменологічного підходу, сертифікований фахівець з системного менеджменту (BLUMENSTEI ORGANISATIONSBERATUNG, Австрія).
 • 20 річний досвід роботи: індивідуальна психоаналитически орієнтована практика, психодинамический і системно-феноменологічний підхід в роботі з групами і бізнес-проектами.
 • Серед клієнтів Ощадбанк, автомобільний концерн, мережа туристичних компаній, мережа компанії «Оптика».
Алина Тимошкина
Аліна Тимошкина
 • Член правління Міжнародної Асоціації психоаналізу бізнесу і організацій.
 • Член Правління ЄКПТ (Австрія, Відень) The European Confederation of Psychoanalytic psychotherapies (ECPP, Vienna)
 • Керівник Міжнародної Школи групового психоаналізу (COIRAG, EGATIN (Яготин).
 • Кандидат психологічних наук, клінічний психолог (МДУ), сертифікований практикуючий і навчальний психоаналітик, груп-аналітик и супервізор ЄКПП, груп-аналітик і супервізор COIRAG Egatin, IAGP), бізнес-тренер, бізнес-консультант, психодинамічний коуч (індивідуально і в групах ).
 • Основна країна практики: Україна, Англія, Іспанія, США, Японія.
 • Індивідуальна і групова робота методами психоаналізу ігруп-аналіза, практика більше 20 років. Робота з першими особами і керівниками, executive коучинг.​
Гладуш Галина
Гладуш Галина
 • Кандидат психологічних наук.
 • Тренінговий аналітик і супервізор ЄКПТ.
 • Президент УФПП.
Програма навчання
Модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 • Введення в Organization Divelopment (науково-практична область менеджменту, до якої можна застосовувати клінічний підхід).
 • Об'єкт і предмет OD.
 • Психоаналіз організацій і социоанализ.
 • Цілі і завдання клінічного і традиційного підходів в супроводі організацій. Базові елементи організації.
 • Методологія аналізу організацій.
 • Основні образи і базові протиріччя організації.
 • Організаційний розвиток.
 • Стадії розвитку і життєві цикли організації.
 • Рушійні сили для подолання стримуючих факторів розвитку.
 • Організаційна культура.
 • Розвиток безпечних відносин і здорової прихильності в організації: теорія прихильності Боулбі.
 • Організаційні патології.
 • Що є «норма» і «патологія» для організації. Емоційна зрілість.
 • Особливості професії бізнес-консультанта.
 • Відносини клієнт-консультант.
Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА.
 • Сенс і призначення організаційної діагностики.
 • Організаційна самодіагностика.
 • Методи аналізу управлінських рішень.
 • Діагностичне інтерв'ю.
 • Види діагностичного інтерв'ю.
 • Структура розвиваючого діагностичного інтерв'ю.
 • Практична організаційна проблема.
 • Позиційний аналіз організації.
 • Цикл життя організації.
 • Десять етапів життєдіяльності організації: Виходжування, Дитинство, Дитинство («давай-давай»), Юність, Розквіт, Стабілізація (Пізній розквіт), Аристократизм, Рання бюрократизація, Пізня бюрократизація, Смерть.
 • Види діагностичного спостерігача.
Модуль 3. СУБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 • Феномен лідерства.
 • Лідерство і функціонування організацій.
 • Діалектика лідерства та індивідуальний коучинг.
 • Регресія лідерства в організації.
 • Лідерство, керівництво і системне управління.
 • Відносини співробітник-керівник.
 • Відносини команда-керівник.
 • Відносини організація-керівник.
 • Колективні трансфер і опору.
 • Концепція управління.
 • Системи, які діють в організації:
  • Система керівництва
  • Система імпульсу і орієнтації
  • Система управління і навчання
  • Комунікативна та інформаційна система
  • Система відносин і фокусування уваги
Модуль 4. КОМУНІКАТИВНА ТЕОРІЯ.
 • Організаційна матриця.
 • Розширення груповий матриці (загальною, динамічної, особистої) до інституційної.
 • Психодинамічні протиріччя і парадигми в організації.
 • Теорія успішних комунікацій.
 • Теорія комунікації по Никласу Луману.
 • Форма і зміст.
 • Агенс і коммуньон.
 • Модерування (ведення) бесіди.
 • Методи управління і вирішення конфліктів в організації.
 • Робота з агресією.
 • Ведення переговорів.
Модуль 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.
 • Психоаналітичне дослідження групових процесів.
 • Управління групою.
 • Групова структура.
 • Особливості динаміки різних групових структур.
 • Групова робота і канон.
 • Команди робочі групи.
 • Методи формування управлінських команд.
 • Командний договір.
 • Ефективність команди. Прийняття рішень.
 • Склад робочої групи.
 • Норми групи.
 • Емоційна складова групового процесу.
 • Лібідо як єднальна сила і роль агресії.
 • Довіра.
Модуль 6. УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ.
 • Функції мотивації.
 • Індивідуальна система мотивів людини.
 • Мотиваційний менеджмент.
 • Несвідомий шар мотивації.
 • Стихійна енергія мотивації.
 • Піраміда Маслоу, модель SCARF, модель Герцберга, теорія Адамса.
 • Три головні питання мотивації:
  • Питання індивідуального підходу: «Кого спонукати?»
  • Питання спрямованості: «До чого спонукати?»
  • Питання енергії: «Як спонукати?»
 • Причини втрати мотивації.
 • Місце і роль грошей в системі. Гроші і почуття.
Модуль 7. КОНСУЛЬТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
 • Структурний фетишизм.
 • Розшарування оргструктур.
 • Нові структури.
 • Методи розвитку організаційної культури.
 • Основні компоненти організаційної культури.
 • Перетворення оргкультури.
 • Культура прийняття рішень.
 • Культура довіри.
 • Методи розвитку клієнтської орієнтації.
 • Аттракт - функція фірми.
 • Особливості методики.
Модуль 8. УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ НОВОВВЕДЕНЬ.
 • Організаційні зміни.
 • Типологія нововведень за принципами нововведення.
 • Цілі змін і поле сил.
 • Інноваційний ризик.
 • Інноватори - суб'єкти нововведень.
 • Інноваційна патологія.
 • Опір змінам.
 • Зміни як загроза ідентичності співробітників і організації в цілому. Глибинні страхи і фантазії про організацію. Страх і залежність в організації. Роль страху в менеджменті змін.
 • Робота зі змінами на всіх рівнях функціонування.
 • Методи активізації нововведень.
 • Реалізаційні процеси.
 • Точка прикладання сил і важіль зміни.
 • Метод «вузької бази».
 • Інноваційний експеримент.
 • Підготовка та етапи впровадження нововведення.